Úvod

Vitajte na stránkach obce Chrastince!


Vážení návštevníci,

Vítame Vás na internetových stránkach obce Chrastince, na ktorých Vám chceme priblížiť nielen informácie o správe obce, ale aj kultúrno-spoločenský život našich občanov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce.

Súčasne vás však prosím o zhovievavosť, ak na nej nenájdete ihneď informácie, ktoré by ste požadovali. Tvoríme ju popri inej činnosti obecného úradu a navyše sa pri jej tvorbe učíme, ako by webová stránka mala správne vyzerať, aby ste sa po jej návšteve opäť na jej stránky vracali a nachádzali nové informácie.

Budeme veľmi radi, keď našim stránkam budete venovať svoj vzácny čas a svojimi pripomienkami aj Vy prispejete k skvalitneniu a lepšej informovanosti širokej verejnosti o dianí v obci Chrastince na našich stránkach. Veríme, že i Vy pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti. Informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.


Za Vaše podnety, pripomienky i návrhy už teraz ĎAKUJEME!

Starosta, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci OcU.