Voľby samospráva 2018 výsledky

 

194 - zapísaných voličov 

  61 - vydaných obálok

  61- odovzdaných obálok

 

Počet platných hlasov odvzdaných na kandidáta na funkciu  starostu obce Chrastince

 

1. Jozef Varga, Ing. - 58 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  na poslancov obecného zastupiteľstva v obci Chrastince

 

1. Jozef Budai - 46 hlasov

2. Ján Bajo - 44 hlasov

3. Kristian Ferianc, Bc. - 42 hlasov

4. Edita Mócová - 32 hlasov

5. Zuzana Ballová - 29 hlasov

6. Tibor Németh - 29 hlasov

 

Za starostu obce Chrastine bol zvolený

 

1. Jozef Varga, Ing.

 

 

Knadidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Chrastince

 

1. Jozef Budai

2. Ján Bajo

3. Kristian Ferianc, Bc.

4. Edita Mócová

5. Zuzana Ballová