OZ - Rok 2018

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2018:

27.04.2018  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2018

29.06.2018  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2018

10.08.2018  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2018

07.11.2018  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2018

06.12.2018   V. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2018