Obsah

 

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2011:

11.01.2011  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2011 - ustanovujúce

19.03.2011  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2011

24.06.2011  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2011

02.12.2011  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2011