Odpadové hospodárstvo

Ak správne triedime, svet je krajší

 Kam patria použité rúška - plagát.pdf (704.53 kB)

 clánok o PLASTOCH.pdf (302.27 kB)

 

 Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová a BIO odpadu hnedá farba. 
  • Napovie Vám aj označenie na obale: ​

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

zálohovanie

 

Označovanie obalov - Recyklačné znaky

Eni pak - Označovanie obalov _1_.pdf (545.05 kB)

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu

Harmonogram vyvozu ZKO.pdf (111.06 kB)

 

 

Informačné letáky  

Info letak mach insa 2.pdf (209.35 kB)

Leták - PLASTY.pdf (302.27 kB)

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka:

BRKO - Mikroregión Údolie Čebovského Potoka