OZ - Rok 2016

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2016:

22.01.2016  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2016 - ?

23.06.2016  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2016

23.09.2016  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2016

02.12.2016  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2016