OZ - Rok 2017

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2017:

20.01.2017  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2017 - ?

30.06.2017  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2017

30.09.2017  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2017

01.12.2017  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2017