OZ - Rok 2013

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2013:

26.01.2013  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2013 - neuskutočnilo sa

27.06.2013  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2013

27.09.2013  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2013 - neuskutočnilo sa

05.12.2013  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2013