Obsah

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2015:

16.01.2015  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2015

03.02.2015  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2015

20.02.2015  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2015

26.06.2015  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2015

04.12.2015   V. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2015