OZ - Rok 2012

 

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2012:

11.02.2012       Verejná schôdza občanov

30.03.2012  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2012

21.06.2012  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2012

22.10.2012  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2012

14.12.2012  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2012