OZ - Rok 2014

Zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2014:

13.02.2014  I.   Zasadnutie OZ Chrastince rok 2014

15.05.2014  II.  Zasadnutie OZ Chrastince rok 2014

28.08.2014  III. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2014

29.11.2014  IV. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2014

31.12.2014   V. Zasadnutie OZ Chrastince rok 2014