Zmluvy

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2024

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 351222-2023

Dodatok č.1 k UZ

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24. 6. 2024

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 351222-2023

Dodatok č.1 k UZ

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

17. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

N20231012077

Neuvedené

Obec Chrastince

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repupliky

21. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke

1

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

20. 6. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20200124036 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 24.012020

N20200124036D02

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

29. 5. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príslpevku č. 309070ADJ4

č.1

Neuvedené

Obec Chrastince

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 5. 2023

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

351222-2023

40 795,62 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

19. 5. 2023

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.351222-2023

351222-2023

40 795,62 EUR

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

19. 5. 2023

Úverová zmluva č.351222-2023

351222-2023

40 795,62 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51Obč. zákonníka

3231081

3 000,00 EUR

Obec Chrastince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

5. 1. 2023

Dohoda č. 22/32/012/25

22/32/012/25

Neuvedené

Obec Chrastince

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

5. 1. 2023

Dohoda č. 22/32/010/35

22/32/010/35

Neuvedené

Obec Chrastince

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

12. 12. 2022

Zmluva o pripojení k IS DEUS pre člena ZMOs

ZLP - 00647411

Neuvedené

Obec Chrastince

DEUS

16. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní odbornej praxe

Zmluva o poskytnutí odbornej praxe

0,00 EUR

Obec Chrastince

Spojená škola Modrý Kameň

9. 5. 2022

Zmluva

Zmluva č. 322 1063

3 000,00 EUR

Obec Chrastince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP

309070ADJ4

40 795,62 EUR štyridsaťtisícsedemstodeväťdesiatpäť eur šesťdesiatdva centov

Obec Chrastince

Pôdohospodárska platobná agentúra

30. 11. 2021

Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnoc.odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce

17/2021

v prílohe

Obec Chrastince

ELEMONT, s.r.o.

20. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní verej.služieb

3/2021

18,00 EUR osemnásť eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

1. 6. 2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

2/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Regionál.centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Chrastince

25. 3. 2021

Darovacia zmluva

634-007/2020

0,00 EUR

Obec Chrastince

Ministerstvo vnútra SR

16. 3. 2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1/2021

0,00 EUR

Obec Chrastince

Štatistický úrad SR

27. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

7/2020

Neuvedené

Róbert Uhrín

Obec Chrastince

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

6/2020

Neuvedené

Obec Chrastince

Štatistický úrad SR

26. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-BB-VO-452-058/2020

Neuvedené

Obec Chrastince

Ministerstvo vnútra SR

19. 10. 2020

Dodatok k zmluve o dielo

1/2020

Neuvedené

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

10. 9. 2020

Zmluva o prenájme kopírovacieho prístroja

5/2020

35,00 EUR tridsaťpäť eur

OPC Europe s.r.o.

Obec Chrastince

31. 7. 2020

Zmluva o dielo

4/2020

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

KT Service s.r.o.

Obec Chrastince

20. 7. 2020

Zámenná zmluva

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Chrastince

Rímskokatolícka cirkev

18. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

2/2020

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Obec Chrastince

Hlačok Branislav

10. 6. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

9 547,91 EUR

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

22. 5. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

37 144,66 EUR tridsaťsedemtisícstoštyridsaťštyri eur šesťdesiatšesť centov

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

30. 4. 2020

Zámenná zmluva

3/2020

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev

Obec Chrastince

21. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

INDZD1220200417055001

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

Obec Chrastince

MG PZS s.r.o.

18. 2. 2020

Zmluva o spolupráci

N 2020 012 4036

Neuvedené

Obec Chrastince

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25. 11. 2019

Zmluva o dielo

3/2019

40 795,62 EUR štyridsaťtisícsedemstodeväťdesiatpäť eur 62centov

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

1. 11. 2019

Nájomná zmluva

4/2019

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Chrastince

Rímskokatolícka cirkev

9. 10. 2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

310244-2019/1

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

9. 10. 2019

Úverová zmluva č. 310244-2019

č. 310244-2019

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisic eur

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

28. 9. 2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku KZ č. 1/2019

25,40 EUR Dvadsaťpäť EUR 40 centov

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

17. 7. 2019

Dodatok č.2 k Návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

Dodatok č.2

100,00 EUR sto eur

Ján Celleng, Ondrej Celleng,Mária Šiketová

Obec Chrastince

30. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

N20160127038

0,00 EUR nula eur

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

29. 5. 2019

Dodatok k Zmlue

Dodatok č. 1/2019

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

4. 4. 2019

Zmluva o dielo

O/95/2019

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Chrastince

1. 3. 2019

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

2/2019

100,00 EUR sto eur

Ján Celleng, Ondrej Celleng,Mária Šiketová

Obec Chrastince

26. 2. 2019

Dodatok č.1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

26. 2. 2019

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

1/2019

10,00 EUR desať eur

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

14. 2. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok č. 1

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Chrastince

29. 6. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A12380645

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A6393654

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A6393654

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A12380645

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

26. 6. 2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

12. 6. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

1/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

14. 3. 2018

Dodatok číslo 1

Dodatok č.1

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

23. 10. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

19,99 EUR deväťnásť eur deväťdesiaťdeväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

20. 10. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

4/2017

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

28. 4. 2017

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

4/2014

150,00 EUR stopäťdesiať eur

Geosense SK s.r.o.

Obec Chrastince

18. 4. 2017

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

3/2017

Neuvedené

Cleerio SK s.r.o.

Obec Chrastince

5. 4. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Dodatok č.1

200,00 EUR dvesto eur

Cleerio SK s.r.o.

Obec Chrastince

3. 4. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2017

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Chrastince

29. 3. 2017

Zmluva o pripojení k informačnému systému

1/2017

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Chrastince

28. 12. 2016

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Chrastince

13/2016

23 400,00 EUR dvadsaťtri tisíc štyristo eur

GREP SLOVAKIA,spol. s.r. o.

Obec Chrastince

20. 12. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

18/2016

3 600,00 EUR tritisícšesto eur

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

16. 12. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

17/2016

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Chrastince

29. 10. 2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

16/2016

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2016

Neuvedené

Marta Štofejová

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

2/2016

Neuvedené

Alena Roháčová

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

1/2016

Neuvedené

Zuzana Lacková

Obec Chrastince

23. 8. 2016

Komisionárska zmluva

15/2016

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Chrastince

9. 8. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OZML/20160010

713,25 EUR sedemstotrinásť eur dvadsaťpäť centov

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

27. 5. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A9959120

30,00 EUR tridsať eur

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

14. 5. 2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

MACH TRADE, spol. s.r.o.

Obec Chrastince

14. 5. 2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

INSA, s.r.o.

Obec Chrastince

13. 4. 2016

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa §59 ods. 2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SZH1209201507

0,00 EUR nula eur

ENVI-PAK, a.s.

Obec Chrastince

3. 3. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6/2016

19,99 EUR deväťnásť eur devätdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

24. 2. 2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

5/2016

0,00 EUR

Ján Botto

Obec Chrastince

10. 2. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

4/2016

1,17 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Chrastince

9. 2. 2016

Zmluva o spolupráci

3/2016

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

27. 1. 2016

Zmluva o spolupráci

2/2016

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

17. 12. 2015

Kúpna zmluva k prevodu vlastníckeho práva k zhotovenému dielu

15/2015

1,00 EUR jedno euro

Innovia, s.r.o.

Obec Chrastince

13. 11. 2015

Dodatok k poistnej zmluve číslo 8019072706

13/2015

53,55 EUR päťdesiaťtri eur päťdesiaťpäť centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

12. 11. 2015

Poistná zmluva číslo 6817864564

14/2015

418,20 EUR štyristoosemnásť eur dvadsať centov

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 11. 2015

Poistka číslo 8019072706

12/2015

53,55 EUR päťdesiaťtri eur päťdesiaťpäť centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 11. 2015

Poistka číslo 8019074006

11/2015

28,90 EUR dvadsaťosem eur deväťdesiať centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 10. 2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

9/2015

200,00 EUR dvesto eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

3. 10. 2015

Zmluva o dielo

8/2015

290,00 EUR dvestodeväťdesiať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

29. 7. 2015

Darovacia Zmluva

2015/849-HM

Neuvedené

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR

Obec Chrastince

26. 5. 2015

Dodatok č. 1/2015

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

INSA, s.r.o.

Obec Chrastince

16. 5. 2015

Zmluva o prenájme

21/2015

Neuvedené

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

11. 4. 2015

Zmluva o bežnom účte na dotácie

5/2015

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Chrastince

24. 3. 2015

Zmluva o elektronickej komunikáciíi a poskytovaní iných elektronických služieb

4/2015

Neuvedené

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

17. 3. 2015

Zmluva o nebytových priestorov

SO/2015/05

8 000,00 EUR osemtisíc eur

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

6. 3. 2015

Zmluva o využívaní elektronických služieb

P-0064741100

Neuvedené

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

2. 1. 2015

Zmluva o prevádzkovaní a užívaní siete a o poskytovaní elektronických komunikačných služieb

455/15

Neuvedené

SWAN, a.s.

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.