Zmluvy

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A12380645

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

26. 6. 2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

12. 6. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

1/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

14. 3. 2018

Dodatok číslo 1

Dodatok č.1

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

23. 10. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

19,99 EUR deväťnásť eur deväťdesiaťdeväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

20. 10. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

4/2017

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

28. 4. 2017

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

4/2014

150,00 EUR stopäťdesiať eur

Geosense SK s.r.o.

Obec Chrastince

18. 4. 2017

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

3/2017

Neuvedené

Cleerio SK s.r.o.

Obec Chrastince

5. 4. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Dodatok č.1

200,00 EUR dvesto eur

Cleerio SK s.r.o.

Obec Chrastince

3. 4. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2017

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Chrastince

29. 3. 2017

Zmluva o pripojení k informačnému systému

1/2017

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Chrastince

28. 12. 2016

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Chrastince

13/2016

23 400,00 EUR dvadsaťtri tisíc štyristo eur

GREP SLOVAKIA,spol. s.r. o.

Obec Chrastince

20. 12. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

18/2016

3 600,00 EUR tritisícšesto eur

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

16. 12. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

17/2016

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Chrastince

29. 10. 2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

16/2016

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2016

Neuvedené

Marta Štofejová

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

2/2016

Neuvedené

Alena Roháčová

Obec Chrastince

13. 9. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

1/2016

Neuvedené

Zuzana Lacková

Obec Chrastince

23. 8. 2016

Komisionárska zmluva

15/2016

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Chrastince

9. 8. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OZML/20160010

713,25 EUR sedemstotrinásť eur dvadsaťpäť centov

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

27. 5. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A9959120

30,00 EUR tridsať eur

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

14. 5. 2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

MACH TRADE, spol. s.r.o.

Obec Chrastince

14. 5. 2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

INSA, s.r.o.

Obec Chrastince

13. 4. 2016

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa §59 ods. 2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SZH1209201507

0,00 EUR nula eur

ENVI-PAK, a.s.

Obec Chrastince

3. 3. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6/2016

19,99 EUR deväťnásť eur devätdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 94