Zmluvy

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 9. 2020

Zmluva o prenájme kopírovacieho prístroja

5/2020

35,00 EUR tridsaťpäť eur

OPC Europe s.r.o.

Obec Chrastince

31. 7. 2020

Zmluva o dielo

4/2020

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

KT Service s.r.o.

Obec Chrastince

20. 7. 2020

Zámenná zmluva

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Chrastince

Rímskokatolícka cirkev

18. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

2/2020

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Obec Chrastince

Hlačok Branislav

10. 6. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

9 547,91 EUR

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

22. 5. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

37 144,66 EUR tridsaťsedemtisícstoštyridsaťštyri eur šesťdesiatšesť centov

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

30. 4. 2020

Zámenná zmluva

3/2020

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev

Obec Chrastince

21. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

INDZD1220200417055001

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

Obec Chrastince

MG PZS s.r.o.

18. 2. 2020

Zmluva o spolupráci

N 2020 012 4036

Neuvedené

Obec Chrastince

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25. 11. 2019

Zmluva o dielo

3/2019

40 795,62 EUR štyridsaťtisícsedemstodeväťdesiatpäť eur 62centov

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

1. 11. 2019

Nájomná zmluva

4/2019

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Chrastince

Rímskokatolícka cirkev

9. 10. 2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

310244-2019/1

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

9. 10. 2019

Úverová zmluva č. 310244-2019

č. 310244-2019

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisic eur

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

28. 9. 2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku KZ č. 1/2019

25,40 EUR Dvadsaťpäť EUR 40 centov

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

17. 7. 2019

Dodatok č.2 k Návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

Dodatok č.2

100,00 EUR sto eur

Ján Celleng, Ondrej Celleng,Mária Šiketová

Obec Chrastince

30. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

N20160127038

0,00 EUR nula eur

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

29. 5. 2019

Dodatok k Zmlue

Dodatok č. 1/2019

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

4. 4. 2019

Zmluva o dielo

O/95/2019

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Chrastince

1. 3. 2019

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

2/2019

100,00 EUR sto eur

Ján Celleng, Ondrej Celleng,Mária Šiketová

Obec Chrastince

26. 2. 2019

Dodatok č.1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

26. 2. 2019

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

1/2019

10,00 EUR desať eur

Ladislav a Lucia Márkušovci

Obec Chrastince

14. 2. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok č. 1

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Chrastince

29. 6. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A12380645

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A6393654

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

28. 6. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A6393654

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 94