Zmluvy

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2024

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 351222-2023

Dodatok č.1 k UZ

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24. 6. 2024

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 351222-2023

Dodatok č.1 k UZ

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

17. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

N20231012077

Neuvedené

Obec Chrastince

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repupliky

21. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke

1

Neuvedené

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

20. 6. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20200124036 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 24.012020

N20200124036D02

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

29. 5. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príslpevku č. 309070ADJ4

č.1

Neuvedené

Obec Chrastince

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 5. 2023

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

351222-2023

40 795,62 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

19. 5. 2023

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.351222-2023

351222-2023

40 795,62 EUR

Obec Chrastince

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

19. 5. 2023

Úverová zmluva č.351222-2023

351222-2023

40 795,62 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Chrastince

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51Obč. zákonníka

3231081

3 000,00 EUR

Obec Chrastince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

5. 1. 2023

Dohoda č. 22/32/012/25

22/32/012/25

Neuvedené

Obec Chrastince

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

5. 1. 2023

Dohoda č. 22/32/010/35

22/32/010/35

Neuvedené

Obec Chrastince

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

12. 12. 2022

Zmluva o pripojení k IS DEUS pre člena ZMOs

ZLP - 00647411

Neuvedené

Obec Chrastince

DEUS

16. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní odbornej praxe

Zmluva o poskytnutí odbornej praxe

0,00 EUR

Obec Chrastince

Spojená škola Modrý Kameň

9. 5. 2022

Zmluva

Zmluva č. 322 1063

3 000,00 EUR

Obec Chrastince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP

309070ADJ4

40 795,62 EUR štyridsaťtisícsedemstodeväťdesiatpäť eur šesťdesiatdva centov

Obec Chrastince

Pôdohospodárska platobná agentúra

30. 11. 2021

Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnoc.odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce

17/2021

v prílohe

Obec Chrastince

ELEMONT, s.r.o.

20. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní verej.služieb

3/2021

18,00 EUR osemnásť eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chrastince

1. 6. 2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

2/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Regionál.centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Chrastince

25. 3. 2021

Darovacia zmluva

634-007/2020

0,00 EUR

Obec Chrastince

Ministerstvo vnútra SR

16. 3. 2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1/2021

0,00 EUR

Obec Chrastince

Štatistický úrad SR

27. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

7/2020

Neuvedené

Róbert Uhrín

Obec Chrastince

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

6/2020

Neuvedené

Obec Chrastince

Štatistický úrad SR

26. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-BB-VO-452-058/2020

Neuvedené

Obec Chrastince

Ministerstvo vnútra SR

19. 10. 2020

Dodatok k zmluve o dielo

1/2020

Neuvedené

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 94