Faktúry

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 1. 2021

2020000129

Zhotovenie diela MFI

37 144,66 EUR

DrevMark SLOVAKIA s.r.o.

Obec Chrastince

1. 6. 2020

2020000056

VO MFI - 300 eur VO detské ihrisko- 250 eur VO múzeum - 250 eur

800,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Chrastince

1. 10. 2020

2020000093

Vytýčenie stavby MFI

231,00 EUR

Marta Filipová SGK

Obec Chrastince

2. 4. 2018

2018000019

vypracovanie PD MFI-200eur vypracovanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu OcÚ-100 eur

300,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Chrastince

2. 4. 2018

2018000018

Projekčné práce MFI

400,00 EUR

Ing. Jozef Cibuľa

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.