Zmluvy

Nasledujúce zmluvy sú dostupné po kliknutí na na tento odkaz: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/GKVUUTIY5HGGX746-DET

KS - Úverová zmluva  DPH

KS - Úverová zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - kamerový systém

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 2. 2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

5/2016

0,00 EUR

Ján Botto

Obec Chrastince

10. 2. 2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

4/2016

1,17 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Chrastince

9. 2. 2016

Zmluva o spolupráci

3/2016

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

27. 1. 2016

Zmluva o spolupráci

2/2016

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Chrastince

17. 12. 2015

Kúpna zmluva k prevodu vlastníckeho práva k zhotovenému dielu

15/2015

1,00 EUR jedno euro

Innovia, s.r.o.

Obec Chrastince

13. 11. 2015

Dodatok k poistnej zmluve číslo 8019072706

13/2015

53,55 EUR päťdesiaťtri eur päťdesiaťpäť centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

12. 11. 2015

Poistná zmluva číslo 6817864564

14/2015

418,20 EUR štyristoosemnásť eur dvadsať centov

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 11. 2015

Poistka číslo 8019072706

12/2015

53,55 EUR päťdesiaťtri eur päťdesiaťpäť centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 11. 2015

Poistka číslo 8019074006

11/2015

28,90 EUR dvadsaťosem eur deväťdesiať centov

Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

3. 10. 2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

9/2015

200,00 EUR dvesto eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

3. 10. 2015

Zmluva o dielo

8/2015

290,00 EUR dvestodeväťdesiať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Chrastince

29. 7. 2015

Darovacia Zmluva

2015/849-HM

Neuvedené

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR

Obec Chrastince

26. 5. 2015

Dodatok č. 1/2015

130604/0133/2016

0,00 EUR nula eur

INSA, s.r.o.

Obec Chrastince

16. 5. 2015

Zmluva o prenájme

21/2015

Neuvedené

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

11. 4. 2015

Zmluva o bežnom účte na dotácie

5/2015

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Chrastince

24. 3. 2015

Zmluva o elektronickej komunikáciíi a poskytovaní iných elektronických služieb

4/2015

Neuvedené

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

17. 3. 2015

Zmluva o nebytových priestorov

SO/2015/05

8 000,00 EUR osemtisíc eur

OTNS, a.s.

Obec Chrastince

6. 3. 2015

Zmluva o využívaní elektronických služieb

P-0064741100

Neuvedené

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Chrastince

2. 1. 2015

Zmluva o prevádzkovaní a užívaní siete a o poskytovaní elektronických komunikačných služieb

455/15

Neuvedené

SWAN, a.s.

Obec Chrastince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-94 z 94