COVID 19 - informácie

Krízový štáb obce Chrastince

Krízový štáb

Po vykonaní volieb na ustanovujúcom zasadnutí OZ, na území obce Chrastince bol dňa 20. 11. 2022 zriadený  Krízový štáb obce Chrastince v novom zložení. Všetky opatrenie prijaté Krízovým štábom obce Chrastince smerujú predovšetkým  k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Chrastince a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

 

Zloženie krízového štábu obce:

Ing. Jozef Varga – starosta obce, predseda KŠO

Mgr. Kristian Ferianc – poslanec, podpredseda KŠO

Zuzana Husárová Ballová –  člen KŠO

Tibor Varga ml. – poslanec OZ, člen KŠO

Jozef Budai  - poslanec OZ, veliteľ DHZO, člen KŠO

Bc. Adrian Varga – poslanec OZ, člen KŠO

Ing. Mária Chalupková – zamestnanec OcÚ, člen KŠO

Zuzana Lacková – zamestnanec OcÚ, tajomník KŠO

 

omikronomikron

 

 

Dokumenty zo zasadnutia Krízového štábu obce Chrastince:

KŠO - 2020 I. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (352.51 kB)

KŠO - 2020 II. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (351.98 kB)

KŠO - 2020 III. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (344.42 kB)

KŠO - 2020 IV. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (348.58 kB)

 

COVID Automat - informácie

UVZSR_Manual_pre_obchody_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf (8.35 MB)

COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie

 

Súvisiace dokumenty - informácie

Na tejto stránke môžete nájsť potrebné dokumenty a dôležité informácie v súvislosti s COVID 19

 

24.11.2021 Uznesenie vlády SR 695_2021.pdf (337.66 kB)

24.11.2021 ÚVZ vyhlaska _264.pdf (200.87 kB)

UZ_Ústavný zákon O bezpečnosti štátu č. 227_2002_Zz_aktual_2016.pdf (740.97 kB)

06032020_MV SR Oznam Sekcia krízového riadenia.pdf (52.36 kB)

09032020_MŠVVaŠ SR Stanovisko prac. právo.pdf (227.68 kB)

09032020_UVZ SR Usmernenie HH_hlavného hygienika SR_karanténa.pdf (227.45 kB)

09032020_UVZ SR Verejná vyhláška-Rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí.pdf (2.74 MB)

09032020_UVZ SR Verejná vyhláška-Zákaz usporiadavať verejné akcie.pdf (1.66 MB)

10032020_RUVZ Ba Oznámenie-Odbor školstva.pdf (48.01 kB)

11032020_UV SR Uznesenie č.111-Vyhlásenie mimoriadnej situácie.pdf (281.97 kB)

12032020_MŠVVaŠ SR Usmernenie ministerky školstva.pdf (189.71 kB)

12032020_Ústredný KŠ - Súhrn opatreni.pdf (120.86 kB)

12032020_UVZ SR Opatrenie karanténa.pdf (305.88 kB)

12032020_UVZ SR Režimové opatrenie HH SR-Pri ohrození verejného zdravia.pdf (3.73 MB)

12032020_UVZSR Opatrenie pri ohrozeni verejneho zdravia_12.03.2020_prevádzky.pdf (3.81 MB)

13032020_Ako sa správať počas domácej Karantény.pdf (65.37 kB)

13032020_MV SR Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska.pdf (340.54 kB)

13032020_MV SR-SVS Odporúčanie obciam mimoriadna situácia_Stránkové hodiny.pdf (271.22 kB)

13032020_UVZ SR Usmernenie HH SR ku COVID 19 - štvrtá aktualizácia.pdf (447.73 kB)

15032020_SAD Zvolen - Oznam mimoriadna zmena CP.PDF (826.84 kB)

15032020_UVZ SR Opatrenie - O zákaze a obmedzení prevádzok.pdf (156.27 kB)

16032020_Dôležité informácie pre občanov.pdf (148.67 kB)

16032020_UVZ SR Opatrenie - O zákaze a obmedzení prevádzok - Zmena a doplnenie zo dňa_15032020.pdf (133.43 kB)

17032020_Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov škôl.pdf (186.17 kB)

18032020_UZV SR Karanténne opatrenia účinné od_19.03.2020.pdf (382.9 kB)

18032020_UZV SR Usmernenie HH SR ku COVID-19 - piata aktualizácia.pdf (452.04 kB)

19032020_Zásady zapojenia dobrovoľníkov PDCO.pdf (579.2 kB)

20032020_UVZ SR Stanovisko a usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s KO.pdf (68.25 kB)

23032020_Komunálny odpad a COVID 19 v okolitých krajinách.pdf (106.22 kB)

23032020_Slovenská pošta úprava otváracích hodín pobočiek.pdf (267.66 kB)

26032020_MŠ VVaŠ SR Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení vyučovania až do odvolania.pdf (179.31 kB)

29032020_Opatrenia HH SR uzatvorenie prevadzok.pdf (226.65 kB)

31032020_Oznam-Mimoriadna zmena cestovného poriadku.pdf (790.33 kB)

01042020_MŠVVaŠ Komentár k Školskému zákonu 56_2020 Z.z PDF.pdf (173.67 kB)

04042020-UVZ SR Opatrenie_statna_karantena.pdf (120.25 kB)

06042020_UV SR Uznesenie vlády SR 207_2020_opatrenia k Veľkej noci.pdf (192.5 kB)

20042020_ÚVZ_Usmernenie hlav.hyg.SR_siedma aktualizácia.pdf (568.32 kB)

20042020_ÚVZ_Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf (163.42 kB)

05052020_UVZ SR_opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf (107.84 kB)

05052020_UVZ SR_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf (127.1 kB)

19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf (146.53 kB)

19_05_2020_UVZ SR_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf (117.6 kB)

28052020 - PZ SR Upozornenia COVID-19-mestá,obce.docx (15.92 kB)

UVZ SR_zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez.pdf (108.31 kB)

01_06_ UVZ SR_zmena_opatrenia_hranice_48 hodin.pdf (146.65 kB)

02_06_UVZ_opatrenie_prevadzky_4_faza.pdf (162.03 kB)

09_06_2020 UVZ SR_Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny.pdf (153.54 kB)

10_06_2020_UVZ SR_Opatrenie_ruska.pdf (116.58 kB)

10_06_2020_UVZ SR Opatrenie_prevadzky.pdf (159.18 kB)

19_06_2020_UVZ SR_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf (134.3 kB)

02 09 2020_UVZ SR_Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia.pdf (6.68 MB)

29_09_2020_UVZ SR_opatrenia_ruska.pdf (111.43 kB)

29_09_2020_UVZ SR_opatrenie_hranice_01_10.pdf (158.11 kB)

22_10_2020_UKS_Opatrenia_0v1.pdf (1017.38 kB)

Zoznam protipandemických opatrení.pdf (119.45 kB)

28.10.2020 - Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ podľa Uznesenia vlády SR č. 678_2020.pdf (196.83 kB)

29.10.2020 - Uznesenie vlády SR č. 693 COVID 19_celoplošné testovanie.pdf (199.88 kB)

13.11.2020 - Epidemiologicka_situacia_TK.pdf (2.13 MB)

20.11.2020 - Epidemiologicka_situacia_TK.pdf (2.86 MB)

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE - COVID 19

 

 

LETÁKY - Pokyny a dôležité odporúčania

TS ÚVZ SR_Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021.pdf (180.08 kB)

Plagat opatrenia.pdf (120.49 kB)

Leták - Koronavirus_Cesta z oblasti nákazy_A5.pdf (36.97 kB)

Leták - Koronavírus_Cestovné odporúčanie UVZ_NCoV_Čína.pdf (148.73 kB)

Leták - Koronavírus_Odporúčanie pre zdravot personál UVZ_NCoV.pdf (181.74 kB)

Leták - Koronavirus_Zníženie rizika infekcie_A5.pdf (232.72 kB)

Leták - Odporúčanie karanténnych opatrení marginalizované rómske komunity.pdf (149.91 kB)

Leták - PZ MV SR Upozornenie pre mestá a obce.pdf (33.59 kB)

Leták COVID 19 - Slovenské pokyny.pdf (490.35 kB)

Leták COVID 19 - Magyar nyelvű utasítás.pdf (1.03 MB)

Leták COVID 19 - English language.pdf (495.98 kB)

Leták COVID 19 - Odporúčania keď ste doma.pdf (297.21 kB)

Leták COVID 19 - Odporúčania keď ste chorý.pdf (333.11 kB)

Leták - Seniori Covid 19_slovenský_jazyk.pdf (1022.86 kB)

Leták - Seniori Covid 19_maďarský_jazyk.pdf (880.64 kB)

Leták - PZ SR_príloha č. 1.pdf (1.19 MB)

Leták - PZ SR_príloha č. 2.pdf (895.93 kB)

Leták - PZ SR_príloha č. 3.pdf (2.12 MB)

Leták - PZ SR_príloha č. 4.pdf (1022.86 kB)

 

Užitočné odkazy:

www.korona.gov.sk

www.koronavirus.mojeslovensko.sk

https://www.worldometers.info/coronavirus/

www.health.gov.sk

https://mailchi.mp/563c5addcc72/aktuality-z-banskobystrickho-samosprvneho-kraja-6310174?e=d74990ebaa
www.bratislavskykraj.sk

www.hackvirus.sk
https://slovensko.help/projekty/plagaty/plagat-pre-domacnosti.html

https://www.zmos.sk/opatrenia-v-susednych-krajinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.socpoist.sk/ustredie-socialnej-poistovne-informuje/48411s