Navigácia

Obsah

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 991 08  Veľký Krtíš zastúpená riaditeľom MVDr. Zdenkom Medveďom,

upovedomuje chovatel'ov,

aby nezabúdali ošípané (v množstve 1 ks -  D farma, viazané na rodné číslo) registrovat' do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tlačivá sa k dispozícií na stránke www.CEHZ.sk

 

 

IMG-page-002.jpg

IMG-page-003.jpg


 

 

 

 

 

 

Registrácia chovov ošípaných

 

Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v CEHZ) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

s 1 -page-001.jpg